Posts Tagged “Svetlana Alexijevič”

Černobyľská modlitba je kronikou budúcnosti

By |

Černobyľská modlitba je kronikou budúcnosti

Černobyľ – symbol majestátnosti a ničivého pádu Sovietskeho zväzu. Udalosť spred 20 rokoch je tichým mementom ľudskej krehkosti, ktorú je potrebné si pripomínať.  Rany, krivdy a pohľad zúčastnených na černobyľskú katastrofu spracovala laureátka Nobelovej ceny  Svetlana Alexijevič v knihe Černobyľská modlitba – Kronika budúcnosti. Kniha Černobyľská modlitba – Kronika budúcnosti na svojich stránkach rozpráva černobyľský príbeh účastníkov jadrovej…

Read more »