Posts Tagged “co je stastie”

Čo je šťastie?

By |

Čo je šťastie?

Pre každého z nás znamená šťastie niečo iné – niektorí sa prikláňajú k názoru, že šťastie je pocit spokojnosti so sebou samým – druhí tvrdia, že šťastie pociťujeme ako radosť z dosiahnutých výsledkov. Šťastie sa stalo ústrednou témou filozofov, teoretikov, ale aj samotných ľudí.  Rôzne prístupy pochopenia šťastia so sebou nesie viaceré výklady, čo znamená šťastie. Na tému…

Read more »