Čítame.sk je nový blog.

  • 01 aug 2017
    Tak trochu iní bohovia

    Americkí bohovia sú románom anglického autora Neila Gaimana, ktorý obsiahnuté témy v minulosti použil už i vo svojom dnes už kultovom grafickom románe Sandman, naplno ich však zúžitkoval až práve ...

  • 16 jún 2017
    Poznáte Kúzelné čítanie?

    Čítanie pre deti má viacero výhod – podporuje rozvoj slovnej zásoby, deti vedia v sporoch argumentovať, no najmä sú sebestačné. Na čítanie detí a čítanie pre deti vyšli viaceré štúdie, ktoré ...

Ďalej  

Next